Home » 8 loại hình thông minh

8 loại hình thông minh

Trí thông minh thiên nhiên là gì

Định nghĩa, đặc điểm và cách phát hiện trí thông minh thiên nhiên (hay thông minh tự nhiên). Trí thông minh thiên nhiên là gì? Người có trí thông minh thiên nhiên cao là người có giác quan nhạy bén như thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Đây là người có xu hướng hướng ngoại và …

Read More »

Trí thông minh nội tâm là gì?

Trí thông minh nội tâm là gì? Người có trí thông minh nội tâm cao là người có khả năng hiểu được bản thân cần gì, muốn gì. Đây là một người có xu hướng hướng nội, thích làm việc một mình. Nếu bạn mạnh về trí thông minh nội tâm, bạn luôn sống hạnh phúc. Bạn biết mình muốn …

Read More »

Trí thông minh giao tiếp, tương tác là gì?

Trí thông minh giao tiếp, tương tác là gì? Một người có trí thông minh tương tác, giao tiếp cao là người dễ dàng thấu hiểu được người khác, có xu hướng hướng ngoại và có khả năng phối hợp cao. Bạn là một nhà ngoại giao, một nhà lãnh đạo nếu có trí thông minh giao tiếp này và …

Read More »

Trí thông minh âm nhạc là gì

Trí thông minh âm nhạc là gì? Người có trí thông minh âm nhạc cao có khả năng phân biệt cao độ và trường độ của âm nhạc rất tốt. Người này có khả năng cảm âm tốt, nhạy cảm với âm thanh. Đây là một loại hình trí thông minh chỉ được khuyến khích khám phá và đào tạo …

Read More »

Trí thông minh vận động là gì

Vận động được chia thành 2 nhóm đó là vận động tinh và vận động thô. Vận động thô là gì? Vận động thô: là sự phát triển và phối hợp của các nhóm cơ lớn của cơ thể trẻ, bao gồm khả năng lăn, bò trườn, xoay cơ thể, đi, chạy, đá chân, ném, vung tay, kéo, đẩy, leo …

Read More »

Trí thông minh thị giác, không gian là gì?

Trí thông minh thị giác, không gian là gì? Trí thông minh thị giác, không gian là khả năng đánh giá, nhận định về những hình ảnh, vật thể. Cụ thể là người này có khả năng hình dung, liên tưởng cũng như tạo hình với các đồ vật tốt. Đây cũng là người có trí nhớ về đồ vật …

Read More »

Trí thông minh Logic, toán học là gì ?

Trí thông minh Logic, toán học là gì? Trí thông minh Logic là khả năng suy luận logic, tính toán với các con số, biểu đồ, thống kê. Người có trí thông minh này vượt trội thường sẽ có khả năng suy luận tốt, hiểu rõ nguyên nhân của các vấn đề cũng như luôn tìm ra các giải pháp …

Read More »

Trí thông minh ngôn ngữ là gì?

Người có trí thông minh ngôn ngữ vượt trội có khả năng gì? Những quyển sách rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể nghe thấy những từ vang lên trong đầu mình trước khi đọc, nói hay viết chúng ra. Tôi nghe đài hoặc nghe băng nhiều hơn là xem ti vi hay xem phim. Tôi có khả …

Read More »