Home » Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp miễn phí

Chương trình tư vấn hướng nghiệp miễn phí diễn ra bắt đầu từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 10/02/2015. Áp dụng cho tất cả các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, đại học và sinh viên đã tốt nghiệp, người đang đi làm muốn thay đổi công việc. Quy trình tư vấn hướng nghiệp: Các bạn hình chụp 10 …

Read More »