Home » Nhân vật nổi tiếng

Nhân vật nổi tiếng

Phân tích dấu vân tay của Malcolm X

Malcolm X (sinh ngày 19 tháng 5, 1925 – 21 tháng 2, 1965), còn có tên khác là El-Hajj Malik El-Shabazz) là một tu sĩ Hồi giáo Mỹ gốc Phi, phát ngôn viên cho tổ chức Quốc gia Hồi Giáo Malcolm X trở thành một thứ bảng trắng, trên đó những ai muốn thì đều có thể viết suy diễn …

Read More »

Phân tích dấu vân tay Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi (1869-1948) – Một nhà lãnh Đạo tinh thần của Ấn Độ Mohandas Karamchand Gandhi trở thành huyền thoại như một vị thánh của đất nước Ấn Độ trong phong trào khởi nghĩa chống chế độ đô hộ của Thực dân Anh. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo tinh thần cho đất nước Ấn Độ. Tính cách của …

Read More »

Phân tích dấu vân tay của Walt Disney

Dấu vân tay của Walt Disney LOOP WHORL LOOP WHORL LOOP LOOP TENTED ARCH LOOP LOOP LOOP Đây là bản scan vân tay của Walt Disney. Nhìn vào chúng ta có thể thấy ngay Walt Disney sở hữu chủng vân tay Tented Arch và Central Pocket Whorl . Theo số liệu thống kê của FBI vào năm 1993 dựa trên …

Read More »