Home » VAK

VAK

Phương pháp học tập VAK là gì và cách xác định ?

Phương pháp học tập VAK là gì? Bạn có biết rằng mỗi con người chúng ta có 3 cách tiếp nhận thông tin? Đó là Tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh (Visual), bằng âm thanh (Auditory) và cuối cùng là tiếp nhận thông tin bằng vận động (Kinesthetic). Và một điều nữa có thể bạn chưa biết đó là …

Read More »