Home » 10 chức năng não bộ » Chức năng quản lý là gì (ngón cái tay phải)

Chức năng quản lý là gì (ngón cái tay phải)

Quản lý là gì?
Quản lý là điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ phận của một tổ chức, thông qua việc thành lập và thay đổi các nguồn tài nguyên như nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu v.v… theo một mục tiêu cụ thể.
Người quản lý cần có những kỹ năng nào?
Người quản lý: phải có tính chiến thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng phó tình huống, dày dặn kinh nghiệm.

Sự khác nhau giữa Quản lý, Lãnh Đạo và người chủ doanh nghiệp là gì?
Người lãnh đạo: phải có những tố chất như tầm nhìn chiến lược, coi trọng đại cục, là mấu chốt gắn kết tình cảm của tập thể.
Người quản lý: phải có tính chiến thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng phó tình huống, dày dặn kinh nghiệm.

Theo tác giả của nhiều cuốn sách viết về lãnh đạo, John Maxwell, thì điểm khác biệt lớn nhất giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý được phân biệt dựa vào khả năng gây ảnh hưởng. Theo ông, để biết một người có thể lãnh đạo hay chỉ làm quản lý là đề nghị họ tạo ra những thay đổi tích cực. Nhà quản lý có thể tiếp tục duy trì phương hướng của tổ chức nhưng họ không đủ sức ảnh hưởng để đưa tổ chức tới một định hướng mới.

Điểm khác biệt thứ hai giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý là khả năng tạo ra tầm nhìn. Nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra tầm nhìn cho tổ chức, hướng tới mục tiêu tương lai của tổ chức, còn nhà quản lý thì chỉ tập trung vào mục tiêu hiện tại của tổ chức.

Nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn vào công ty để kinh doanh và bỏ tiền ra để thuê người khác làm việc cho mình. Họ có thể thuê giám đốc lãnh đạo công ty cho mình. Vì vậy, chủ doanh nghiệp có quyền quyết định nhiều vấn đề đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp trong nhiều trường hợp cũng chính là người điều hành doanh nghiệp. Điều này cũng làm người ta nhầm lẫn giữa chủ doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.

Sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp cũng chính là sự ảnh hưởng. Chủ doanh nghiệp thuê người khác làm việc cho mình, nhưng không có nghĩa là họ có ảnh hưởng với những người đó. Họ chỉ trả tiền để người lao động thực hiện những công việc yêu cầu. Nhà lãnh đạo bằng ảnh hưởng của mình để cuốn hút, lôi kéo người khác, khiến họ làm việc tốt hơn.
Công việc của người quản lý là gì?
Hoạch định: lên các kế hoạch cụ thể cái gì làm trước và cái gì làm sau, thời gian làm bao lâu.
Tổ chức: Sắp xếp bố trí nhân lực, vật liệu, máy móc tối ưu để hoàn thành mục tiêu.
Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển dụng và phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp.
Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể sẽ được thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra).

Như vậy một người có chỉ số vân tay khả năng quản lý cao là người rất giỏi về bố trí, sắp xếp nhân lực, chia nhỏ công việc và giao cho từng người một. Người quản lý giỏi là người phải có 2 kỹ năng sau đó là kỹ năng giải quyết vấn đề và ứng phó tình huống bất ngờ.

Click vào đây để được giảm 40% khi đăng ký mua Monkey Junior

Check Also

Chức năng quan sát chi tiết, hình ảnh 2D trắng đen (ngón út tay trái)

Chức năng quan sát chi tiết, hình ảnh 2D trắng đen là gì? Đây là …

4 comments

 1. định nghĩa quản lý giáo dục?

 2. Quản lý giáo dục là một công việc rất quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị những cán bộ, nhân viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng , phẩm chất để đảm nhận các công việc sau:

  – Tham gia quản lý học sinh, sinh viên, quản lý đào tạo và quản lý cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các công tác khác ở các trường: mầm nom, tiểu học, phổ thông, dạy nghề… Quản lý chuyên môn, hành chính, nhân sự tại các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo.

  – Làm công tác giảng dạy khoa học quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên quản lý trong và ngoài ngành giáo dục đào tạo.

  – Nghiên cứu khoa học quản lý và quản lý giáo dục ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược quản lý xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng.

 3. các bạn cho mình hỏi quản trị nhà hàng và quản lý nhà hàng giống hay khác nhau?

 4. 1..Quản trị là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và tài nguyên hiệu quả hướng đến mục tiêu của một tổ chức.

  Các định nghĩa
  Theo Mary Parker Follett: quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác.

  Koontz và O’ Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là “thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”.

  James Stoner và Stephen Robbín:Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

  Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước.

  2.Quản lý vừa là một nghệ thuật, vừa là một khoa học. Đó là nghệ thuật làm cho người khác (nhân viên) làm việc hiệu quả hơn những điều bản thân họ sẽ làm được nếu không có bạn. Còn khoa học chính là cách bạn làm thế nào để thực hiện được nghệ thuật quản lý. Lên kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và giám sát là bốn điều căn bản trong khoa học đó.

  Bốn người công nhân có thể làm ra 6 sản phẩm trong ca làm việc 8 giờ khi không có người quản lý. Nếu tôi thuê bạn quản lý họ và họ vẫn chỉ làm ra 6 sản phẩm mỗi ngày, vậy thì đâu là lợi ích của việc tôi thuê bạn? Hay nói cách khác, nếu hiện họ làm ra 8 sản phẩm mỗi ngày, bạn, trong vai trò của người quản lý đã phát huy được giá trị của nghệ thuật quản lý.

  Xét về tồng thề công việc thì ý nghĩa công việc cùng mục tiêu và phưpng pháp cơ bản .Nhưng quàn lý có quy mô rông và lớn hơn,Ví vụ Quản trị viên ( có thể một khối lượng công việc cụ thề).Quàn lý,tồng quàn lý,giám đốc,tồng giàm đốc ( quy mô cơ quan,tổ chức).ty nhiên 2 chức danh này tại Việt Nam củng chưa phân định rõ như nước ngoài

  Về ngành học em hòi,tôi nhân thấy cũng chỉ là cách dùng từ,cách đào tạo tương tự và linh hoạt trong công việc làm theo nhiệm vụ Nhà tuyền dụng chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *