Home » Các chủng vân tay

Các chủng vân tay

Tính cách của người có chủng vân tay Loop

Chủng vân tay Loop có 2 dạng đó là Radial Loop và Ulnar Loop. Thế nào là vân tay Radial Loop: Chủng vân tay Radial Loop có dạng như trên hình và các đường vân quay về phía ngón cái. Thế nào là vân tay Ulnar Loop: Chủng vân tay Radial Loop có dạng như trên hình và các đường …

Read More »

Tính cách của người có chủng vân tay Whorl

Chủng vân tay Whorl đặc thù có những đường tròn đồng tâm hoặc là các xoáy tròn. Chủng Whorl còn chia ra rất nhiều loại như WD, WT, WE, … Tuy nhiên nhìn chung sẽ có những tính cách nổi bật chung như sau: – Đây là một người có làm việc có mục tiêu cụ thể và luôn luôn …

Read More »